Sanskriet

De naam kriya komt vanuit het Sanskriet;
kri – is handelen
ya – is ziel

 

Kriya yoga

De betekenis van Kriya is bewust waarnemen van de ziel, of het zogenoemde goddelijke in het jezelf. Vanuit die staat trachten dat bewustzijn in al je activiteiten in het dagelijkse leven tot uiting brengen.

De uitgebreidere Sanskriet betekenis van Kriya Yoga komt men tot de wortels van Kri en Ya. Kri betekent het proces van het mechanisme van het handelen. Ya betekent de herinnering aan het innerlijk Zelf wat feitelijk de bezieling is. Dat wat in de kern feitelijk handelt.

Kriya Yoga beoefening tracht voorbij de beperkingen en de complicaties te gaan van het ego, dat de bron is van alle dagelijkse spanningen.

 

Yoga

Yoga betekent eenheid tussen verbindingen. Kriya yoga probeert dit tot stand te brengen, de geest verbinden met de het waarachtige innerlijke Zelf. Dit is scheppende kracht van de gedachtes en daar uit voort komende handelingen die wij bedenken en doen. 
 

De wetenschap van Kriya yoga is de kennis Jnana en Bhakti universele liefde in alles te integreren. De mens kan zich zelf in staat brengen om deze altijd aanwezige eenheid met deze goddelijke aspect  waar te nemen.

Kriya yoga geeft een bijdrage aan de leerling zijn ontwikkeling van lichaam, geest en ziel te realiseren.

Deze realisatie gaat heel geleidelijk, waarbij er steeds meer sprake komt van meesterschap over je bezoekingen en stemmingen, die wij ontmoeten.Menu