Kriya yoga is als het ware de Yoga van Activiteit

De waarachtige diepe betekenis van yoga in activiteit brengen. Proberen steeds in ons bewustzijn dit vast te houden, dat het doorwerkt in onze dagelijks handelen (karma-yoga), zonder de vrucht te verlangen. Kriya Yoga bewerkstelligt transformaties op het niveau van: fysiek, emotioneel, vitaal, mentaal, energetisch, intellect, en de spirituele gebieden. Het herenigt ons persoonlijke (ego) met en individuele (ziel). Het menselijke bewustzijn wijzigt zich in het Kosmische bewustzijn. Deze versmelting en opgaan van het bewustzijn is zelfrealisatie. Door het beoefening van Kriya Yoga zal vanuit de vrede harmonie en vreugde ervaren worden. Kriya Yoga is een toegankelijk yoga vorm voor mensen die oprecht zoeken naar spiritualiteit.

Het zijn de laatste drie niyamas die we proberen te verwezenlijken.

TAPAH:    Verdraagzaamheid

Het verbranden van onzuiverheden, zelfdiscipline en tapas (brandende ijver tot juistheid). Tapah vernietigt onze onzuiverheden in de zintuigen en de daar achterliggende zinnen.

SVADHYAYA:     Zelfstudie

Het bestuderen van het zelf in al zijn verzetten innerlijke waarnemen hoe je reageert op alles om je heen. Svâdhyâya brengt de verbinding tot stand met het zielsaspect.

ISVARA:     Overgave aan het allerhoogste

 

elke moment van de dag dient men deze keuze te maken. In de zogenaamde losse situaties.
Natuurlijk zijn het geen losse situaties maar een netwerk, wat een eenheid is, de Ziel door alle levens heen.
 

Juist door dagelijkse concentratie, meditatie aan te gaan, kunnen deze vijf uitgebannen worden.

Niet verdringen maar elimineren, en tot geen probleem brengen, geen enkele negatieve waarde meer mee hebben.

Meditatie vervangt het waarneembare illusie tot de neigingen aan toe (het zaad en de wortel).

Het staat in verbinding met kriya-yoga handelingen (verdraagzaamheid, zelfstudie, overgave aan het allerhoogste), wanneer je deze trouw volgt bevrijd het je namelijk van je klesas.Menu